“มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า

 รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมความปลอดภัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :  723 ถนนโชคชัย – เดชอุดม
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์(สำนักงานใหญ่)
044-631-551 

แฟกซ์
044-631-552 
อีเมล
admin@chuwitfarm.com