ดาวน์โหลด

Docs-icon

หนังสือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

Docs-icon

หนังสือประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2566

Docs-icon

แบบฟอร์มรับข้อร้องเรียน

บริษัท ชูวิทย์ฟาร์ม (2019) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ :  723 ถนนโชคชัย – เดชอุดม
ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
โทรศัพท์(สำนักงานใหญ่)
044-631-551 

แฟกซ์
044-631-552 
อีเมล
admin@chuwitfarm.com